PhDr. Mária KISKOVÁ

Kandidátka na poslankyňu Bratislavkého samosprávneho kraja, Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Zálesie, Ivanka pri Dunaji

Pre tých, ktorí ma nepoznajú, volám sa Mária Kisková a žijem v Bernolákove už viac ako 15 rokov. Obec sa stala domovom pre mňa a moje deti Andreja a Natáliu. Obaja už síce vyleteli z hniezda, ale vždy sa radi vracajú na návštevu i so svojimi rodinami.

Mnoho rokov som sa venovala podnikaniu, preto rozumiem problémom, s ktorými sa podnikatelia denne potýkajú. Pracujem aj ako lektorka na štátnej jazykovej škole a učím anglický jazyk. Učiť je poslanie a mňa sprevádza počas celého pracovného života. Vďaka svojim spoluobčanom som pracovala štyri roky ako poslankyňa obecného zastupiteľstva v Bernolákove a už takmer päť rokov aj ako poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja za náš obvod Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji a Zálesie.  Venujem sa hlavne doprave, školstvu, životnému prostrediu a dotáciám. V končiacom volebnom období sa nám podarilo zahájiť výstavby, rekonštrukcie a dostavby  základných škôl, realizujeme projekty výstavby škôlok, revitalizovali sme časť ciest II. a III. triedy v správe  SC BSK, nový šat dostáva areál strednej odbornej školy v Bernolákove, v Ivanke pri Dunaji a dokončujeme projekt rekonštrukcie jazdeckej školy v Zálesí s deviatimi objektami odborného teoretického a praktického vyučovania.

V nadchádzajúcich voľbách kandidujem na post poslankyne Bratislavského samosprávneho kraja a poslankyne obecného zastupiteľstva v Bernolákove. Spoločne s Teamom Droba ideme do volieb s kvalitným programom, ktorý bude základom našej intenzívnej práce v budúcom volebnom období.

Ďakujem Vám za dôveru a podporu.

MÁRIA KISKOVÁ NA FACEBOOKU

MÁRIA KISKOVÁ NA FACEBOOKU

MÁRIA KISKOVÁ NA INSTAGRAME

MÁRIA KISKOVÁ NA INSTAGRAME

Môj program

Presadzovanie všetkých možností na zmiernenie prejavov klimatických zmien, zodpovedné územné plánovanie, spomalenie zaberania poľnohospodárskej pôdy na iné účely

Bezpečná,
ekologická,
menej hlučná

Zvýšenie kapacity materských a základných škôl, zlepšenie kvality stredných škôl v našom mikroregióne

POKRAČUJME ĎALEJ!

KOMUNÁLNE VOĽBY 2022

 

 

 

PhDr. Mária KISKOVÁ

Kandidátka na poslankyňu Bratislavkého samosprávneho kraja, Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Zálesie, Ivanka pri Dunaji

Pre tých, ktorí ma nepoznajú, volám sa Mária Kisková a žijem v Bernolákove už viac ako 15 rokov. Obec sa stala domovom pre mňa a moje deti Andreja a Natáliu. Obaja už síce vyleteli z hniezda, ale vždy sa radi vracajú na návštevu i so svojimi rodinami.

Mnoho rokov som sa venovala podnikaniu, preto rozumiem problémom, s ktorými sa podnikatelia denne potýkajú. Pracujem aj ako lektorka na štátnej jazykovej škole a učím anglický jazyk. Učiť je poslanie a mňa sprevádza počas celého pracovného života. Vďaka svojim spoluobčanom som pracovala štyri roky ako poslankyňa obecného zastupiteľstva v Bernolákove a už takmer päť rokov aj ako poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja za náš obvod Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji a Zálesie.  Venujem sa hlavne doprave, školstvu, životnému prostrediu a dotáciám. V končiacom volebnom období sa nám podarilo zahájiť výstavby, rekonštrukcie a dostavby  základných škôl, realizujeme projekty výstavby škôlok, revitalizovali sme časť ciest II. a III. triedy v správe  SC BSK, nový šat dostáva areál strednej odbornej školy v Bernolákove, v Ivanke pri Dunaji a dokončujeme projekt rekonštrukcie jazdeckej školy v Zálesí s deviatimi objektami odborného teoretického a praktického vyučovania.

V nadchádzajúcich voľbách kandidujem na post poslankyne Bratislavského samosprávneho kraja a poslankyne obecného zastupiteľstva v Bernolákove. Spoločne s Teamom Droba ideme do volieb s kvalitným programom, ktorý bude základom našej intenzívnej práce v budúcom volebnom období.

Ďakujem Vám za dôveru a podporu.

MÁRIA KISKOVÁ NA INSTAGRAME

MÁRIA KISKOVÁ NA FACEBOOKU

Môj program

Presadzovanie všetkých možností na zmiernenie prejavov klimatických zmien, zodpovedné územné plánovanie, spomalenie zaberania poľnohospodárskej pôdy na iné účely

Bezpečná,
ekologická,
menej hlučná

Zvýšenie kapacity materských a základných škôl, zlepšenie kvality stredných škôl v našom mikroregióne

POKRAČUJME ĎALEJ!

KOMUNÁLNE VOĽBY 2022