BEZPEČNEJŠIE MIESTO NA ŽIVOT

Množstvo trestných činov a priestupkov spáchaných na území Podunajských Biskupíc robí z našej mestskej časti jednu z najproblémovejších oblastí nielen v Bratislave, ale bohužiaľ na celom Slovensku. Znižovanie kriminality sa tak prirodzene dostáva v našom programe medzi priority. Samozrejme, sú štvrte, v ktorých sa Biskupičania cítia bezpečne aj dnes. Nechceme však našu mestskú časť deliť na “lepšiu” a “horšiu,” ani sa uspokojiť so známym “mohlo byť horšie.” Pocit bezpečia patrí k najdôležitejším ukazovateľom kvality života; v ankete z roku 2016 ho však nemal až každý piaty obyvateľ Biskupíc.

 

 

Aj preto navrhujeme zvýšiť počet policajných hliadok v obci a do najrizikovejších oblastích nainštalovať bezpečnostné kamery. Za problémové miesta možno považovať okolia všetkých obchodných reťazcov. Smutným faktom je, že medzi rizikové oblasti patrí aj areál TJ Spoje. Podunajské Biskupice nemajú vzhľadom na počet obyvateľov a mnohé rizikové oblasti dostatočný počet policajtov. Sme za to, aby sa v Biskupiciach znásobil počet príslušníkov spadajúci pod našu mestskú časť. V prípade potreby sme však ochotní zvážiť zriadenie vlastnej bezpečnostnej služby.

 

Naša okrajová poloha pôsobí, že mnoho ľudí našou obcou iba prechádza, a tak mnohé priestupky nemajú páchateľa s adresou v Biskupiciach. Nie vždy však táto “výhovorka” platí. Veríme, že aj miera bežných mladíckych výtržností sa dá korigovať, ak našim deťom a mladým zabezpečíme pestrejšie možnosti ako tráviť voľný čas. Aj preto je našim ďalším plánom rekonštrukcia športovísk pre malých aj veľkých, ako aj aktívna podpora športových klubov a rozvoj voľnočasových aktivít.

 

Späť na všetky články