ROZVOJ ŠPORTU

Profesiou som projektant, srdcom športovec. Už desaťročie pôsobím ako basketbalový rozhodca, mal som tú česť rozhodovať aj finále extraligy. Mám tiež šťastie, že vo voľnom čase so mnou športuje aj moja rodina. Na tom, aby mali naše deti priestor na športové vyžitie, mi skutočne záleží.

 

 

V Podunajských Biskupiciach však nie je dostatok použiteľných športovísk, chátrajú dokonca aj niektoré detské ihriská. Naša poloha nám ponúka široké možnosti na rozvoj cyklotrás či trás pre pešie prechádzky, tento potenciál však Biskupice dosiaľ dostatočne nevyužili. Verím tiež, že pokiaľ chce mesto motivovať deti a mladých k zdravšiemu životnému štýlu, malo by sa činiť a vytvoriť k pohybovým aktivitám vhodnú infraštruktúru. Motivovať slovom nestačí.

 

Rád by som Biskupičanom poskytol priestor pre ich športové vyžitie a aktívne podporil rozvoj športových klubov. Súčasťou nášho plánu je aj nevyhnutná rekonštrukcia detských ihrísk a ďalších mestských športovísk, a to vrátane areálu TJ SPOJE, ktorého obnovu plánujeme iniciovať. Ako sme už spomínali inde, za dôležité považujeme aj vytvorenie nového generelu cyklotrás a peších trás, a následne pristúpiť k ich rozvoju. Z našej strany samozrejmou je aj podpora pre existujúce športové podujatia.
 

Späť na všetky články