VIAC ZELENE

Potrebu zelene v mestách asi nikomu netreba zvlášť vysvetľovať. Zeleň znamená čistejší vzduch, príjemnejšie prostredie, menej extrémne teploty, dokonca aj nižšiu mieru hluku či prachu. Stromy nám v lete poskytujú potrebný chládok, parky zase miesto na odpočinok aj pohyb. Podceňovať nesmieme ani vplyv prírody na naše zdravie a psychickú pohodu.

 

 

Všetky tieto benefity udržiavaných zelených plôch sa v našej mestskej časti hlásia so stále väčšou naliehavosťou – v priamej úmere k tomu, ako rastie vyťaženosť našich ciest. Keď sa k výfukom z áut pridá hluk a prach zo stavieb nových budov a ovzdušie ovplyvnené blízkosťou Slovnaftu, starostlivosť o zelené pľúca sa prirodzene dostáva medzi hlavné body programu.

 

Zeleň v našej mestskej časti však plánujeme nielen udržiavať, ale aj rozšíriť. Máme konkrétne ciele. Chceme vytvoriť do dnešných dní absentujúcu pozíciu záhradného architekta pre Podunajské Biskupice, ročne vysadiť minimálne 50 nových stromov a počas 4 rokov opraviť alebo vybudovať 150 lavičiek.
 

Od záhradného architekta si sľubujeme odborníka, ktorý dokáže premýšľať v širších súvislostiach, navrhnúť funkčné riešenia vzhľadom na konkrétne potreby mestskej časti a zároveň zabezpečiť udržateľnosť našich projektov do budúcnosti. Nejde teda len o estetickú hodnotu jeho práce a zladenie s okolím, ale najmä o odbornosť prevedenia, maximálne využitie plôch, ktoré máme k dispozícii, ako aj realistické nastavenie plánu vzhľadom na existujúci rozpočet.

 

S témou zelene súvisí aj téma cyklotrás, chodníkov pre peších či stav a rozloženie detských ihrísk. Na nič z menovaného nezabúdame, venovať sa im však budeme až v niektorom z nasledovných článkov.

 

Späť na všetky články